Fysiovisie

De praktijk is lid van het kwaliteitsnetwerk Fysiovisie. Dit is een vereniging van samenwerkende fysiotherapie praktijken in Eindhoven en omgeving. Informatie op www.fysiovisie.nl

Doelstelling Fysiovisie:

  • Gezamenlijk behandelprotocollen ontwikkelen in overleg met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en verwijzers.
  • Gezamenlijk realiseren van een optimale dienstverlening qua kwaliteit en efficiency vanuit een gezonde bedrijfseconomische praktijkvoering.
  • Overleg voeren met zorg- en risicoverzekeraars om tot een optimaal gezamenlijk dienstenpakket te komen.
  • Door onderling doorverwijzen patiĆ«nten de beste zorg garanderen.
  • Verbijzonderde dienstenpakket onderling tussen deelnemende praktijken afstemmen.