BeLife

MEDISCHE SPECIALISTISCHE REVALIDATIEZORG

Als Belife behandelcentrum bieden wij, in samenwerking met Belife, medisch specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma's aan mensen die langdurig fysieke en/of psychische klachten ervaren en voor mensen met specifieke problematiek.

Bij één van de Belife diagnostische centra kunt u terecht voor hoogwaardig diagnostisch onderzoek. Onder leiding van een revalidatiearts onderzoekt het Belife team, bestaande uit diverse specialistische disciplines, uw gezondheidssituatie, klachten en beperkingen. Mocht na de uitgebreide diagnostiek blijken dat u in aanmerking komt voor een intensief behandelprogramma, kunt u dit bij ons volgen.

Download de brochure of lees meer op www.belife.nl