Longrevalidatie

Longrevalidatie bestaat uit de behandeling van mensen met COPD-klachten. COPD, Chronical Obstructive Pulmonal Disease, heeft als karakteristiek een obstructie van de luchtstroom als gevolg van chronische bronchitis of emfyseem. De belangrijkste klacht is kortademigheid die vaak optreedt tijdens inspanning, chronisch hoesten en het opgeven van slijm. Het doel van fysiotherapie bij patienten met COPD is:

  • Het verbeteren van het inspanningsvermogen
  • Het aanleren van technieken om op effectieve wijze, zelfstandig aanwezige slijm te kunnen opgeven

Er bestaat samenwerking met diverse ziekenhuizen omtrent de behandeling van patienten met longklachten.