Kiss therapie

Het kiss-syndroom is een asymmetrie stoornis van de bovenste nekgewrichten bij baby?s of jonge kinderen.
Een behandeling met manuele therapie hiervoor bestaat uit het toedienen van lichte impulsen in corrigerende richting op de wervel(s) die gestoord zijn in hun normale beweging. Deze manuele handelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde therapeuten die daarvoor zijn opgeleid.
Na 2 à 3 behandelingen ziet men meestal al resultaat. De behandeling op jonge leeftijd is het meest effectief. Nadat de behandeling met manuele therapie heeft plaatsgevonden, kan het zinvol zijn om te bekijken of nader onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is, dit kan in overleg met de manueeltherapeut.

Een verwijzing van de huisarts, kinderarts of CB-arts is voor deze behandeling nodig. Meer informatie vindt u op www.kiss-kinderen.nl