Ontlastingsklachten

Een goede darmwerking is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Bij obstipatie heeft u problemen bij het ontlasten. We spreken van obstipatie wanneer iemand minder dan drie keer per week ontlasting heeft of wanneer iemand wel regelmatig ontlasting heeft maar vaak hard moet persen om de ontlasting kwijt te raken, vaak met pijn tot gevolg.
Een ander probleem is het ongewenst verliezen van ontlasting of moeite hebben met het ophouden van windjes of ontlasting. Ongewild verlies van ontlasting kan bijvoorbeeld plaatsvinden op momenten van activiteit of hevige aandrang.

In beide gevallen kan de bekkenfysiotherapeut u helpen de controle over uw bekkenbodem terug  te krijgen.