Producten

Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan van aanpak kunnen zijn:

  • Eenmalig arbo advies
  • Curatie/ korte herstel begeleiding
  • Werkplekonderzoek en -advies
  • Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek 
  • Fysieke functiegerichte reïntegratie trainingen
  • Fysio Fitness